Broszura informacyjna gminy Łapy wydana w grudniu 1992 roku. Publikacja skierowana została do szerokiego kręgu odbiorców. Prezentuje m.in.: historię miasta, informacje o oświacie, kulturze, zabytkach, służbie zdrowia, gospodarce. Pełny tekst informatora w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.