Sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Łapach wydane w 2002 roku. Dotyczy najważniejszych zadań inwestycyjnych, które zostały zrealizowane w toku kadencji trwającej w latach 1999-2002. W publikacji zamieszczono wykresy, tabele oraz liczne fotografie. Pełny tekst sprawozdania w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.