Informator wydany na zlecenie Urzędu Miejskiego w związku z przypadającą w 1995 roku 70. rocznicą nadania Łapom praw miejskich. Przedstawia podstawowe informacje o historii oraz aktualne sprawy dotyczące miasta i gminy. Prezentuje ofertę gospodarczą skierowaną zarówno do inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Zawiera ważne adresy i telefony stowarzyszeń, związków, urzędów i instytucji oraz reklamy firm działających na terenie gminy. Publikacja została wydana z tekstem w języku polskim zestawionym z tłumaczeniem na język angielski. Posiada liczne kolorowe ilustracje. Pełny tekst informatora w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.