Fotografia przedstawia konia (Kasztanka) w kondukcie pogrzebowym Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie dnia 18 maja 1935 r. Kasztanka jest prowadzona przez chorążego Karola Geiera oraz starszego wachmistrza Pawła Kijowskiego z 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego. Dokument pochodzi ze zbiorów Pana Sławomira Maciejewskiego.