Rodzina Michno przebywająca we Lwowie, lata 1937-1939. W czerwcu 1941 r. matka i dwie córki zostały wywiezione ostatnim transportem na Syberię, do Tobolska. Oryginał w posiadaniu Pani Barbary Gogolewskiej.