Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej - mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Powstało w latach 50. XX w. Na zdjęciu pan Roman Maliszewski (pierwszy z prawej), mąż pani Marii, znany adwokat ze swoimi współpracownikami.