Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej, mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Powstało w latach 30. XX w. Na zdjęciu pani Sabina Grindlowa, mama pani Marii, kierownik Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach, na trybunie wraz z ówczesnymi władzami miasta Łapy, podczas uroczystości państwowych bądź miejskich.