Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej, mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Przedstawia pochód pierwszomajowy w Łapach na ulicy Marcelego Nowotki (obecnie Sikorskiego) z lat 60. XX w.