Fotografie Leokadii i Tomasza Czekatowskich wykonane na Białorusi w latach 1914-1919. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.