Jan, Tomasz, Franciszek i Józef Czekatowscy z rodziną na Białorusi. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.