Uczniowie klasy maturalnej z Gimnazjum w Chełmży (koło Torunia). Bolesław Paczkowski stoi w górnym rzędzie, pierwszy z prawej strony. Zdjęcie wykonano w 1932 roku. Oryginał jest w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.