Zdjęcie przedstawia ceremonię odsłonięcia pomnika gen. Władysława Andersa w Bolonii, która odbyła się 21 kwietnia 1995 roku. Wzbudzające wiele kontrowersji dzieło autorstwa znanego polskiego artysty Igora Mitoraja stanęło w położonym przy Viale Felsina niewielkim parku noszącym imię dowódcy 2 Korpusu Polskiego. Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe medale Polakom, którzy 50 lat wcześniej wyzwalali Bolonię. Wśród obecnych w parco Wladyslaw Anders kombatantów przybyłych z kraju i z emigracji był kpt. rez. Bolesław Paczkowski z Łap. Oryginał fotografii znajduje się w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.

Bitwa o Bolonię była jedną z ostatnich stoczonych w czasie II wojny światowej na froncie włoskom. W dniu 21 kwietnia 1945 roku polscy żołnierze z 9 Batalionu Strzelców Karpackich jako pierwsi spośród sił alianckich wkroczyli do miasta. Wkrótce potem (2 maja 1945) Niemcy podpisali akt kapitulacji swoich wojsk we Włoszech. W ten sposób zakończył się szlak bojowy 2 Korpusu. Co roku na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bolonii odbywają się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. W 1995 roku obchody 50. rocznicy rozpoczęła msza św. i modlitwa ekumeniczna. Potem złożono kwiaty, odczytano apel poległych i na wszystkich grobach zapłonęły znicze.