Fotografia przedstawia widok na Polski Cmentarz Wojenny w Loreto w roku 1945. W oddali widoczny jest wysoki kamienny ołtarz, w którego centrum umieszczona została marmurowa płaskorzeźba Matki Boskiej Ostrobramskiej. Nad nekropolią wznosi się Sanktuarium Santa Casa. W jednej ze świątynnych kaplic w 1946 roku małżeństwo zawarli Państwo Emilia i Bolesław Paczkowscy. Oryginał zdjęcia znajduje się w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.