Fotografie przedstawiają uroczystości patriotyczno-religijne, jakie odbyły się wiosną 1995 roku na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto w związku z obchodami 50. rocznicy zakończenia szlaku bojowego 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Obecny był na nich kpt. rez. Bolesław Paczkowski. Oryginały zdjęć znajdują się w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.

Nekropolia w Loreto położona jest na zboczu wzgórza w pobliżu Papieskiego Sanktuarium Santa Casa. Groby rozmieszczone są na trzech tarasach schodzących w stronę Morza Adriatyckiego. Cmentarz powstał w latach 1945-1946 według projektu mjr inż. Mariana Hernika. Spoczywa na nim ponad 1000 żołnierzy 2 Korpusu, którzy polegli podczas walk trwających w okresie od czerwca do września 1944 roku. W centralnym punkcie dolnego i najobszerniejszego tarasu na kamiennym cokole umieszczono maszt z polską flagą. Na jego czterech ścianach widnieją napisy upamiętniające miejsca walk Polaków podczas kampanii nad Adriatykiem: Ankona, Loreto, Metauro, Linia Gotów.