Zdjęcie Pani Władysławy Wituły z córką Sabiną. Obie zginęły, biegnąc do schronu, obok jednego z domów przy dzisiejszej ul. Spółdzielczej. Było to prawdopodobnie podczas bombardowania Łap, jakie miało miejsce 2 września 1939 roku. Władysława (z domu Michalak) urodziła się w 1907 roku. Była żoną Edwarda Wituły. Ich córka Sabina przyszła na świat 15 marca 1927 roku. Fotografia pochodzi z archiwum Pani Danuty Palucis. Obecnie oryginał jest w posiadaniu Pana Stanisława Kosickiego.