Zdjęcia przedstawiają dawne zakładowe kino ZNTK w Łapach. Powstało ono w latach 1954-1956. W 2017 roku całkowicie rozebrano niszczejący od lat budynek.