Zdjęcia ks. kanonika Henryka Bagińskiego, proboszcza parafii Łapy. Funkcję tę pełnił od 1 lipca 1935 roku aż do dnia swojej śmierci 25 marca 1956 roku. Został pochowany na cmentarzu w Łapach pod pomnikiem miłosierdzia. Pierwsza fotografia pochodzi z 1940 roku, a jej oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Oryginały pozostałych zdjęć są własnością Pani Haliny Łapińskiej.