Marek Łapszo ze swoją matką Marią, Warszawa, 1964. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.