Marek Łapszo podczas pełnienia służby wojskowej w wojskach obrony powietrznej kraju, Zamość, 1963. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Na płycie lotniska. W tle widoczne samoloty wojskowe.

Zdjęcie 2. Marek Łapszo (z lewej) z kolegą

Zdjęcie 3. Marek Łapszo (w środku) w towarzystwie dwóch innych żołnierzy, 28 stycznia 1963