Zdjęcie legitymacyjne z 1949 roku. Na odwrocie znajduje się następująca notatka: "Łapińska 140 Henryka / ur. 22 I 1942 r. córka / Stanisława rzemieślnika / W-tów Gł. Łapy". Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.