Marek Łapszo podczas pełnienia służby wojskowej, która trwała do 14 października 1964. Kopie zdjęć znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Warszawa, 2 lipca 1963

Zdjęcie 2. Rok 1964