Rodzina Łapińskich po niedzielnej mszy św., 2 czerwca 1946. Jadwiga i Stanisław z córkami: Henryką (ur. 22.01.1942) i Stanisławą (1944-2004) - stoi na ławce. Zdjęcie wykonane przez znanego łapskiego fotografa Władysława Piotrowskiego obok jego domu przy ul. Bociańskiej. Kopia znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.