Henryka Łapińska (po mężu Łapszo), 3 maja 1944. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.