Uroczystości w 100. rocznicę urodzin kpt. Kazimierza Kamieńskiego "Huzara" przy pomniku poświęconym Kapitanowi i jego Żołnierzom, Nowe Piekuty, 13 stycznia 2019. Wartę honorową pełnią żołnierze z Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jubileusz zorganizowany przez Komitet Społeczny pod Patronatem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pamiątkowa fotografia pochodzi ze zbiorów Pana Ryszarda Francke.