Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w miejscu urodzenia mjr. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, Markowo-Wólka, 16 czerwca 2019. Znajdująca się w centrum wsi tablica umieszczona została na dużym kamieniu. Podczas uroczystości wręczono rodzinie "Huzara" akt nadanego mu pośmiertnie awansu na stopień majora. Wydarzenie patronatem narodowym objął Prezydent RP Andrzej Duda, zaś Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek patronatem honorowym. Pamiątkowa fotografia pochodzi ze zbiorów Pana Ryszarda Francke.