Starszy sierżant Lucjan Niemyjski, pseud. Krakus, czas i miejsce powstania fotografii nieznane. „Krakus” był żołnierzem 6. Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez mjr. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”. Zginął śmiercią samobójczą 22 sierpnia 1952 r., otoczony przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa we wsi Łapy-Wity (obecnie dzielnica Łap). Reprodukcja fotografii znajduje się w posiadaniu Pana Ryszarda Francke.