Ołtarz główny i tabernakulum w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, 1936. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów prywatnych Pani Marii Defańskiej.