Ołtarz główny i tabernakulum w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, prawdopodobnie 1936. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.