Główny ołtarz w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, prawdopodobnie lata 50. XX wieku. Fotografie znajdują się w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.