Grób Juliana Kreczko. Przy grobie stoją dwie nierozpoznane osoby. Widoczna data (?) "29-IV-1934". Miejsce i czas wykonania fotografii nieznane - prawdopodobnie przed II wojną światową. Oryginał znajduje się w zbiorach prywatnych Pani Marii Defańskiej.