Ołtarz główny w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, ok. 1930. Fotografia znajduje się w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.