Odpisy aktu małżeństwa zawartego przez Stanisława Łapińskiego i Saturninę Łapińską w dniu 28 stycznia 1918 roku. Oba dokumenty zostały wydane w parafii w Łapach. Ich kserokopie są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Zdjęcie 1. Wypis wydany 19 sierpnia 1921 roku. Podpisał go ks. Bolesław Gumowski. 

Zdjęcie 2. Świadectwo metryczne wydane 31 lipca 1934 roku. W prawym górnym rogu widnieje dopisek: "[T]ylko do spisu ludności".