Metryki urodzenia Józefy Kazimiery Łapińskiej wydane w parafii Łapy. Przyszła na świat 19 marca 1925 roku w Łapach Bocianach. Zmarła w 2015 roku. Była córką Saturniny i Stanisława Łapińskich. Poślubiła Ryszarda Łozińskiego (1925-1993). Mieli troje dzieci: Andrzeja (ur. 1952), Tomasza (ur. 1954) i Elżbietę (ur. 1959). Mieszkali w Warszawie. Kserokopie dokumentów są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 Zdjęcie 1. Metryka wystawiona 15 maja 1925 roku. Podpisał ją ks. Florian Haraburda.

 Zdjęcie 2. Świadectwo urodzenia wydane 3 września 1931 roku. Dokument został opatrzony podpisem ks. Jana Skrzeczkowskiego.