Talon na posiłek dla uczestnika II Zjazdu Więźniów Politycznych Reżimu Stalinowskiego, Wronki-Rawicz, 17-18 czerwca 1995. Obiad dla uczestników zjazdu organizował Zakład Karny i jego współpracownicy. Spotkanie odbyło się w pięćdziesiątą rocznicę pierwszych transportów żołnierzy podziemnego Państwa Polskiego (głównie kobiet skazanych w Chełmnie i Lublinie) do Centralnego Więzienia we Wronkach. Zamieniło się na ono na więzienie polityczne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, przez które przeszło co najmniej 15500 więźniów. Ostatni oficjalny transport przybył do Wronek 26 marca 1956 r. z Olsztyna. Oryginalny talon (przekazany przez Panią Janinę Nos) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.