Paszport wydany przez cesarskie władze niemieckie regionu białostockiego dla Józefy Jurczak, 6 sierpnia 1916. Oryginalny dokument (przekazany przez Panią Janinę Nos) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.