Witold Kalisiak "Wik", żołnierz Samodzielnego Baonu Partyzanckiego "Skała" AK, 1944. Fotografia pochodzi ze zbiorów prywatnych Pana Sławomira Maciejewskiego.