Partyzant "Cygan " i sanitariuszka "Danka", 1945. Wanda Minkiewicz, pseud. Danka, pochodziła z Białostocczyzny. W listopadzie 1945 r. poślubiła por. Lucjana Minkiewicza, pseud. Wiktor, który od 1943 r. służył w 6. Brygadzie AK na terenie Wileńszczyzny, a po odtworzeniu oddziału na Podlasiu i Białostocczyźnie w 1945 r. został jego dowódcą. W czerwcu 1948 r. aresztowana z mężem i dwuletnim synem przez Urząd Bezpieczeństwa. "Wiktor" został zamordowany 8 lutego 1951 r. "Danka" otrzymała wyrok 12 lat więzienia. Zwolniona w 1956 r. Zmarła w Gdańsku w 2001 r. w wieku 80 lat. Fotografia pochodzi ze zbiorów prywatnych Pana Sławomira Maciejewskiego.