Spotkanie w Przedszkolu Kolejowym przy ul. Kolejowej (obecnie ul. Gen. Wł. Sikorskiego), Łapy, lata 50. lub 60. XX wieku. Wśród dzieci siedzą od lewej: Zofia Skrodzis, Edmund Bargielski, Michał Skrodziuk (inspektor ds. oświaty), Janina Misiejuk (siedzi za wazonem z kwiatami), pan Waszkiewicz (w mundurze). W głębi widoczna Teresa Timofiejew (z prawej strony). Fotografia (przekazana przez Panią Helenę Skrodzis) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.