Obchody Dnia Dziecka, Łapy, 1 czerwca 1964. Na trybunie widoczni m.in.: pan Perkowski - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (trzeci z lewej), Halina Baranowska (piąta z lewej), pan Zieliński (pierwszy z prawej), pan Guzowski (drugi z prawej), Zygmunt Fitzke (czwarty z prawej) oraz Zofia Skrodzis (piąta z prawej). Fotografia (przekazana przez Panią Helenę Skrodzis) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.