Obchody Dnia Dziecka, Łapy, 1 czerwca 1964. Na trybunie widoczni m.in.: pan Perkowski - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (trzeci z lewej), Halina Baranowska (piąta z lewej), pan Zieliński (pierwszy z prawej), pan Guzowski (drugi z prawej), Zygmunt Fitzke (czwarty z prawej) oraz Zofia Skrodzis (piąta z prawej). Fotografia (przekazana przez Panią Helenę Skrodzis) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Spotkanie w Przedszkolu Kolejowym przy ul. Kolejowej (obecnie ul. Gen. Wł. Sikorskiego), Łapy, lata 50. lub 60. XX wieku. Wśród dzieci siedzą od lewej: Zofia Skrodzis, Edmund Bargielski, Michał Skrodziuk (inspektor ds. oświaty), Janina Misiejuk (siedzi za wazonem z kwiatami), pan Waszkiewicz (w mundurze). W głębi widoczna Teresa Timofiejew (z prawej strony). Fotografia (przekazana przez Panią Helenę Skrodzis) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Dzieci z Przedszkola Kolejowego podczas zabawy na śniegu, Łapy, 1959. Z tyłu od lewej widoczne wychowawczynie: Zofia Skrodzis i Anna Cała. W tle budynek Przedszkola Kolejowego w czasie trwania prac budowlanych. Fotografia (przekazana przez Panią Helenę Skrodzis) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Grupa dzieci i wychowawczynie z Przedszkola Kolejowego w parku miejskim, Łapy, lata 50. XX wieku. Stoją w ostatnim rzędzie od lewej: Zofia Skrodzis, pani Zalewska, Władysława Roszko, Teresa Perkowska, Leokadia Grochowska. Fotografia (przekazana przez Panią Helenę Skrodzis) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 

Mikołaj w Przedszkolu Kolejowym w Łapach, lata 50. XX wieku. Stoją od lewej: Anna Cała, Zofia Skrodzis, Józef Łapiński, Emilia Cała (córka Anny), Leokadia Grochowska. Siedzą od lewej: Felicja Łapińska, Teresa Perkowska, prawdopodobnie pan Granaszewski (jako Mikołaj), Danuta Halicka. Fotografia (przekazana przez Panią Helenę Skrodzis) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Dzieci z Przedszkola Kolejowego w Łapach wraz z wychowawczynią, lata 50. XX wieku. Fotografia (przekazana przez Panią Helenę Skrodzis) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.