Zdjęcie zostało wykonane we Włoszech w kwietniu 1995 roku podczas wyjazdu kombatantów na uroczystości upamiętniające 50. rocznicę wyzwolenia Bolonii, kapitulacji wojsk niemieckich na Półwyspie Apenińskim oraz zakończenia szlaku bojowego 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Podróż zorganizował białostocki oddział Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Na fotografii widzimy dwóch mieszkańców Łap. Pierwszy z prawej strony stoi ppor. rez. Edward Borowski, trzeci - kpt. rez. Bolesław Paczkowski. Oryginał jest w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.