Marek Łapszo z rodziną w dniu składania przysięgi wojskowej, Lublin, 23 grudnia 1962. Od lewej stoją: Wacław, Maria, Henryka, Marek i Anna Łapszo. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.