Marek Łapszo (z prawej strony) podczas ćwiczeń wojskowych na strzelnicy, Lublin, 9 grudnia 1962. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.