Marek Łapszo (piąty z prawej w pierwszym rzędzie) w czasie odbywania służby wojskowej w wojskach obrony powietrznej kraju, Zamość, 13 lutego 1963. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.