Broszura informacyjna o Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach. Zawiera to, co warto wiedzieć o szkole, przedstawia realizowane w niej projekty i programy oraz prowadzone formy zajęć pozalekcyjnych. Prezentuje najważniejsze osiągnięcia z lat 1999-2009, jakimi może pochwalić się placówka, w tym także medalowe miejsca sportowe, które jej uczniowie zdobyli w województwie. Znajduje się w niej również obszerna informacja przybliżająca życie i zasługi patrona szkoły.

 

 

 

Broszura informacyjna o Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach. Krótko przedstawia wiadomości o samej placówce, jej infrastrukturze koniecznej do realizacji celów dydaktycznych, prezentuje kadrę pedagogiczną, wymienia osiągnięcia uczniów z trzech lat (od roku szkolnego 2009/2010), przybliża rolę samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

 

 

 

Broszura Z kart historii ... to historia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Łapach. Przedstawia kalendarium od początków istnienia placówki w latach 20. XX wieku do 2001 roku, w którym to otrzymała ona imię Papieża Jana Pawła II. Podaje listę jej kierowników i dyrektorów. Zawiera wiele czarno-białych fotografii. Publikacja została wydana z inicjatywy dyrektora SP nr 1 pana Andrzeja Rogowskiego i dzięki wsparciu finansowemu tamtejszego Komitetu Rodzicielskiego. Pełny tekst broszury w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Broszura informacyjna o Szkole Podstawowej Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach z 2006 roku. Zawiera kalendarium historii placówki, przybliża charakterystykę jej pracy, wymienia formy zajęć dydaktycznych oraz osiągnięcia.