Broszura promocyjna Łapy : rozwój przez turystykę i przedsiębiorczość opracowana została w Urzędzie Miejskim w 2012 roku. Prezentuje zabytki, sieć szlaków turystycznych w okolicy, obiekty sportowe i rekreacyjne. Zawiera istotne informacje dotyczące infrastruktury turystycznej oraz najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Przedstawia także ofertę inwestycyjną gminy. Całość jest bogato ilustrowana zdjęciami. Pełny tekst broszury w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 

Informator wydany na zlecenie Urzędu Miejskiego w związku z przypadającą w 1995 roku 70. rocznicą nadania Łapom praw miejskich. Przedstawia podstawowe informacje o historii oraz aktualne sprawy dotyczące miasta i gminy. Prezentuje ofertę gospodarczą skierowaną zarówno do inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Zawiera ważne adresy i telefony stowarzyszeń, związków, urzędów i instytucji oraz reklamy firm działających na terenie gminy. Publikacja została wydana z tekstem w języku polskim zestawionym z tłumaczeniem na język angielski. Posiada liczne kolorowe ilustracje. Pełny tekst informatora w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Łapach wydane w 2002 roku. Dotyczy najważniejszych zadań inwestycyjnych, które zostały zrealizowane w toku kadencji trwającej w latach 1999-2002. W publikacji zamieszczono wykresy, tabele oraz liczne fotografie. Pełny tekst sprawozdania w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Broszura informacyjna gminy Łapy wydana w grudniu 1992 roku. Publikacja skierowana została do szerokiego kręgu odbiorców. Prezentuje m.in.: historię miasta, informacje o oświacie, kulturze, zabytkach, służbie zdrowia, gospodarce. Pełny tekst informatora w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Broszura informacyjna dotycząca biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach. Przybliża plan pracy placówki, który zakłada m.in. prowadzenie zajęć czytelniczych, organizowanie konkursów i wystaw, wypożyczenia dla rodziców uczniów. Broszura podaje dane teleadresowe oraz godziny otwarcia biblioteki.

 

Broszura zawiera kalendarium na 2005 rok prezentujące ważniejsze wydarzenia, jakie różne instytucje i organizacje zaplanowały z okazji obchodów 80. rocznicy nadania Łapom praw miejskich.

Broszura prezentuje realizowany na terenie gminy Łapy projekt "Otwarte drzwi". Jego celem było m.in. ułatwienie dzieciom dostępu do instytucji edukacji przedszkolnej zatrudniających wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Na działania w ramach projektu władze samorządowe zdobyły pomoc finansową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wspieranego ze środków pochodzących głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Broszura Sanktuarium "Poległym na Wschodzie" poświęcona jest jednemu z miejsc pamięci o Polakach, którzy od czasu powstania listopadowego aż do ostatnich wywózek na Syberię w latach 50. XX wieku zakończyli swoje życie "w carskich więzieniach i na syberyjskiej zsyłce, w sowieckich aresztach i łagrach, deportowani do Azji i na daleką Północ". Jego powstanie zapoczątkowało w 1984 roku poświęcenie krzyża z napisem "Poległym na Wschodzie" wmurowanego w zewnętrzną ścianę kościoła św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Broszura zawiera ostatni wywiad z ks. Stefanem Niedzielakiem - ówczesnym proboszczem powązkowskiej parafii i jednym z inicjatorów utworzenia Sanktuarium, krótki rys historyczny poświęcony tragicznym losom Polaków na Wschodzie, fragmenty notatników odnalezionych przy zwłokach odkrytych w dołach śmierci w Katyniu, przybliża działalność środowiska Rodziny Katyńskiej (do 1990 roku) oraz przedstawia historię niezwykłej pamiątki - czaszki bezimiennego polskiego oficera zamordowanego w Katyniu. Została ona umieszczona w Relikwiarzu, który z m.in. około tysiącem tabliczek poświęconych zamordowanym i zaginionym na terenie Związku Radzieckiego czy repliką obrazu Matki Bożej Kozielskiej tworzy Sanktuarium. Publikacja zawiera również tekst modlitwy przy poświęceniu Relikwiarza Katyńskiego oraz czarno-białe fotografie. Broszura została wydana staraniem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach i warszawskiego oddziału PEWEX. Pełny tekst broszury w wersji papierowej dostępny jest w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Broszura pt. "Ścieżka przyrodnicza Kładka wśród bagien" krótko charakteryzuje jedną z trzech ścieżek edukacyjnych istniejących na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego. Jej długość wynosi mniej więcej 1 km. Wiedzie przez różne ekosystemy: rzekę, trzcinowisko, turzycowisko, wilgotną łąkę, zarośla wierzbowe i olsy. Publikacja została wydana dzięki środkom pochodzącym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pełny tekst broszury w wersji papierowej dostępny jest w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Broszura wydana przez Kurię Metropolitalną Białostocką. Zawiera ona tekst Mszy Św. z rytem beatyfikacji Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki, której uroczysta celebracja odbyła się 28 września 2008 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Przewodniczył jej ks. abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W publikacji zamieszczona jest także biografia ks. Sopoćki zarówno po polsku, jak i w innych językach. Na przykład po angielsku, francusku, niemiecku czy włosku. Pełny tekst broszury w wersji papierowej dostępny jest w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.