Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach z nauczycielami, 1955. Stanisława Łapińska (1944-2004) stoi w ostatnim rzędzie pierwsza z lewej, obok niej Irena Tomaszewska. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach w pochodzie pierwszomajowym. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. 1 maja 1954

Zdjęcie 2. Marek Łapszo stoi pierwszy z lewej, 1 maja 1955

Na kładce dla pieszych nad torami kolejowymi (przy wieży ciśnień) w Łapach, lata 60. XX wieku. W środku Bogdan Kaczorek. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Marek Łapszo (stoi z tyłu mało widoczny) w szkole zawodowej w Łapach, 1958. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Marek Łapszo, 1960 (zdj. 1) i Anna Dobkowska (z domu Łapszo), 1964 (zdj. 2). Kopie zdjęć znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Rodziny Łapińskich (przydomek Dzwigos) i Łapszo, Łapy, 1946 rok. Stoją od lewej: Jadwiga Łapińska (widoczna częściowo), Stanisław i Saturnina Łapińscy, Alicja Cieszko-Łapszo, Wacław i Maria Łapszo, Leonarda i Bronisław Łapszo (rodzice Wacława), Wiktoria i Witold Łapszo (klęczy niżej). Siedzą od lewej: Władysław Łapiński (mąż Jadwigi), Wanda Grelak (z domu Łapszo) z synem Andrzejem, Tadeusz Łapiński z Markiem Łapszo, Kazimiera Łozińska-Łapińska z Bożeną (córką Jadwigi Łapińskiej). Kopia fotografii znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Wacław Łapszo (1919-1980) z żoną Marią (z domu Łapińska) oraz z dziećmi - Markiem i Anną. Fotografia wykonana została w Łapach w 1946 roku. Kopia jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

 

Maria Łapińska-Łapszo (siedzi w pierwszym rzędzie, druga od prawej) jako uczennica szkoły średniej w Białymstoku, 1935. Oryginalne zdjęcie jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Przed domem przy ul. Bociańskiej 41 (rozebrany w 2014 roku), lata 50. XX wieku. Na drugim zdjęciu od lewej: Bronisław Łapszo i Stanisław Łapiński (1896-1960). Oryginalne fotografie znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Chrzest Marka Łapszo, 1942. Rodzice chrzestni: Kazimiera Łapińska-Łozińska i Władysław Łapiński. Oryginalne zdjęcie jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.