Matka Pani Henryki Łapszo - Jadwiga Łapińska (z lewej) i siostra jej ojca - Czesława Łapińska (1916-2007) na placu przed dworcem kolejowym w Łapach. W tle widać stojący do dziś dom Kellera. Zdjęcie wykonano w 1935 roku. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Kamilla Łapińska (1887-1928), córka Piotra Łapińskiego, przydomek Żywotek. Poślubiła Franciszka Łapińskiego (1885-1959), przydomek Kopeć. Ich córka Jadwiga i jej mąż Stanisław Łapiński (1913-1993), przydomek Płaksa, to rodzice Pani Henryki (ur. 22.01.1942 r.), żony Marka Łapszo (1942-1996). Zdjęcie zostało wykonane w 1915 roku przez fotografa Czesława Kulewskiego w Warszawie, przy Nowym Świecie 57. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach na cmentarzu na wileńskiej Rossie. Fotografia przedstawia uczestników wycieczki zgromadzonych przy grobie, gdzie spoczywa Maria z Billewiczów Piłsudska oraz serce jej syna - Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pierwsza z lewej strony stoi dyrektor Sabina Grindel z córką Marią (po ślubie nosząca nazwisko Maliszewska). Jako pierwszy z prawej strony - Mieczysław Łapiński. Zdjęcie wykonano około 1936 roku. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Stanisław Łapiński (1913-1993), przydomek Płaksa, mąż Jadwigi Łapińskiej. Pochodził z Łap Zięciuk. Zdjęcie z 1935 roku. Oryginał posiada córka Stanisława Łapińskiego, Pani Henryka Łapszo.

Fotografie koleżanki Jadwigi Łapińskiej (1917-2001), przydomek Kopeć. Oryginały są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Rok 1937

Zdjęcie 2. 10 czerwca 1937

Zdjęcie 3. Lata 30. XX wieku

Fotografie Jadwigi Łapińskiej (1917-2001), przydomek Kopeć. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Jadwiga (w jasnej sukience) z koleżanką, 1939

Zdjęcie 2. Ślub Jadwigi ze Stanisławem Łapińskim (przydomek Płaksa), listopad 1940

Portrety Jadwigi Łapińskiej (4 I 1917-19 III 2001), przydomek Kopeć. Pochodziła z Łap Goździk. To matka Pani Henryki Łapszo, w której posiadaniu znajdują się oryginały tych zdjęć.

Zdjęcie 1. Rok 1925

Zdjęcie 2. 15 stycznia 1930

Zdjęcie 3. 18 września 1936. Zdjęcie wykonano w zakładzie fotografa Szymborskiego w Białymstoku (ul. Piłsudskiego 27).

Zdjęcie 4.  Lata 30. XX wieku

 

Rodzina Łapińskich (przydomek Kopeć) z Łap Goździk, lipiec 1933 roku. Na drabiniastym wozie (nazywanym żelaźniakiem, ponieważ na jego koła nałożone były żelazne obręcze) siedzą od lewej strony: Władysław, Antoni, synowie kuzynki Kamili Kołakowskiej z USA - Edwin i Edmund oraz Henryk i Mieczysław. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Praca przy żniwach, 15 lipca 1933 roku. Oryginał zdjęcia jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Pogrzeb Leokadii Łapińskiej (1900-1943). Była drugą żoną Franciszka Łapińskiego, przydomek Kopeć. Zmarła przy porodzie czwartego dziecka, syna Zygmunta, który zmarł pół roku później. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.