Zdjęcia ślubne Czesławy Łapińskiej (1916-2007), przydomek Płaksa i Stanisława Łapińskiego (1909-1945), przydomek Kopeć. Zostały wykonane 6 kwietnia 1942 roku. Z łapanki w Zielone Świątki 28 maja 1944r. oboje trafili do obozu koncentracyjnego. Stanisław do domu już nie wrócił. Czesława po powrocie powtórnie wyszła za mąż za Józefa Łapińskiego. Mieli troje dzieci: Krystynę, Mariana i Danutę. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Mieczysław Łapiński (1924-1981), przydomek Kopeć. Mieszkał przy ul. Głównej w Łapach. Zdjęcie zrobiono w latach 40. ubiegłego wieku. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcia Władysława Łapińskiego (1921-1945), przydomek Kopeć. Mieszkał w Łapach Goździkach przy ul. Głównej. Został zatrzymany podczas obławy, jaką okupacyjne władze niemieckie przeprowadziły w Zielone Świątki 28 maja 1944 roku, a potem wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarł. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zbiór 7 fotografii rodziny Masłowskich mieszkających przy ul. Granicznej w Łapach. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 5. Aleksandra Masłowska 1936 (zdjęcie wykonano w zakładzie fotografa Szymborskiego w Białymstoku, ul. Piłsudskiego 27)

Zdjęcie 6. Bolesław Masłowski 1936 (zdjęcie wykonano w zakładzie fotografa Szymborskiego w Białymstoku, ul. Piłsudskiego 27)

Zdjęcie 7. Regina i Edward Masłowscy, Łapy, 2 lutego 1942

Zbiór 7 fotografii rodziny Masłowskich mieszkających przy ul. Granicznej w Łapach. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Stanisław Masłowski 1936 

Zdjęcie 2. Aleksandra Masłowska (1889-1981), z domu Łapińska

Zdjęcie 3. Aleksandra i Bolesław (1889-1951) Masłowscy z synem Edwardem. W tle wieża ciśnień w Łapach. Fotografię wykonano w dwudziestoleciu międzywojennym.

Zdjęcie 4. Edward Masłowski 1938

 

Ślub Heleny i Stanisława Łapińskich, 25 maja 1946. Stanisław był synem Antoniny (1901-1956), najstarszej córki Marianny (1875-1951) i Kazimierza Łapińskich (1881-1945). Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zbiór 8 fotografii rodzinnych Kazimierza Łapińskiego, stryja Henryki Łapszo. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 5. Ślub Marii Raciborskiej i Kazimierza Łapińskiego, Łapy, 1930

Zdjęcie 6. Maria i Kazimierz Łapińscy z synami: starszym Lucjanem i młodszym Edwardem (1934-1951), lata 40. ubiegłego wieku

Zdjęcie 7. Rodzice Kazimierza Łapińskiego i sześciorga jego rodzeństwa - Marianna (1875-1951) i Kazimierz (1881-1945), 1937

Zdjęcie 8. Maria i Kazimierz Łapińscy z rodziną, lata 40. ubiegłego wieku

 

Zbiór 8 fotografii rodzinnych Kazimierza Łapińskiego, stryja Henryki Łapszo. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Kazimierz Łapiński (1909-1993) i jego żona Maria (1910-1975), z domu Raciborska

Zdjęcie 2. Lucjan, syn Kazimierza i Marii Łapińskich

Zdjęcie 3. Maria Łapińska

Zdjęcie 4. Kazimierz Łapiński z żoną Marią, lata 40. ubiegłego wieku

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach na wycieczce z ks. Janem Skrzeczkowskim w 1932 roku. Oryginalne zdjęcia znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Maria Łapszo siedzi pierwsza z prawej strony

Zdjęcie 2. Maria Łapszo stoi w pierwszym rzędzie, pierwsza z lewej strony


                                                                                              

Zdjęcie przedstawia uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 2 podczas letniska rycerek z ks. Janem Skrzeczkowskim. Zrobiono je po kąpieli w morzu na Helu 12 lipca 1933 roku. Wśród dziewcząt jest Maria Łapszo. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.