Lekcja w Szkole Odzieżowej w Białymstoku, 5 marca 1962. Stanisława Łapińska (1944-2004) - druga z prawej strony. Oryginalne zdjęcie jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

 

Uczniowie klas Ia i Ib Państwowego Liceum Pedagogicznego w Łapach na szkolnej wycieczce. Oryginalne zdjęcia znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Gdynia, czerwiec 1957

Zdjęcie 2. Warszawa, 4 czerwca 1957

 

Uczniowie I klasy Państwowego Liceum Pedagogicznego w Łapach z wychowawcą profesorem Józefem Iwanejko. Oryginalne zdjęcia znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Henryka Łapszo (z domu Łapińska) stoi dziesiąta z prawej strony (z warkoczem), 15 maja 1957

Zdjęcie 2. Henryka Łapszo stoi szósta z lewej, 15 maja 1957

Zdjęcie 3. Henryka Łapszo siedzi szósta z lewej, 25 maja 1957

 

 

 

Pismo wydane w dniu 30 czerwca 1949 roku przez Biuro Personalne Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie i skierowane do Stanisława Łapińskiego. Zawiera informacje o mianowaniu go rzemieślnikiem oraz o wysokości przyznanego mu uposażenia od 1 lipca 1949 roku. Oryginał dokumentu jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

 

Biuletyn Tematyczny Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Łapy" w Łapach na rok 1957. Oryginał broszury w wersji papierowej znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Świadectwo ukończenia kursu szkolenia podstawowego obrony przeciwlotniczej i przeciwchemicznej oraz zdania norm "Gotów do OPL i PChem" I stopnia. Zostało wydane dla Stanisława Łapińskiego dnia 10 lutego 1956 r. w Białymstoku przez Zarząd Wojewódzki Ligi Przyjaciół Żołnierza. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

List pochwalny przyznany Stanisławowi Łapińskiemu przez Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kowalewszczyźnie za osiągnięcia w hodowli bydła w roku 1951. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Tymczasowe zaświadczenie kwalifikacyjne Nr 58 wydane przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Łapy" dnia 19 czerwca 1953 roku. Umieszczone w nim jest orzeczenie zakładowej komisji kwalifikacyjnej, zgodnie z którym Stanisław Łapiński został uznany za stolarza wagonów osobowych szóstej kategorii zaszeregowania. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zaświadczenie Nr. NK. 3/11/56 wydane dnia 15 maja 1956 r. przez Dział Personalny Przedsiębiorstwa Państwowego Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Łapy" w Łapach dla Stanisława Łapińskiego. Potwierdza udział w kursie BHP oraz informuje o wyniku uzyskanym z egzaminu sprawdzającego. Dokument został podpisany przez kierownika kursu oraz przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Dwa świadectwa metryczne dotyczące rodziców Pani Henryki Łapszo: Stanisława Łapińskiego i jego żony Jadwigi. Każdy z dokumentów podaje czas i miejsce urodzenia, dane rodziców oraz datę chrztu. Oba zostały wydane przez proboszcza parafii w Płonce Kościelnej dnia 22 maja 1948 roku. Ich oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.